PAPANDOPULO (Croatia Records, studeni 2013.)

Papandopulo

Papandopulo kvartet, osnovan 2000. godine, čine četvorica hrvatskih saksofonista, svi redom diplomanti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, iz razreda Dragana Sremeca. Usavršavali su se na konzervatorijima u Parizu, Amsterdamu i Beču te na seminarima kod uglednih svjetskih saksofonista. Od 2008.g kvartet je nastupao pod imenom New sax quartet na poznatim festivalima i značajnim glazbenim manifestacijama kao što su Dubrovačke ljetne igre, Muzički biennale Zagreb, Glazbena tribina u Opatiji, Splitsko ljeto i Dani nove glazbe u Splitu, Echoraum u Beču te na koncertima u Budimpešti, Beogradu, Subotici, Zagrebu, Splitu, Zadru i mnogim drugim gradovima. Ime mijenjaju 2013.g. Nastupe Papandopulo kvarteta kritika opisuje biranim riječima, kao primjerice Trpimir Matasović u zagrebačkom Zarezu od 11. studenoga 2010: "Zvijezde večeri bili su članovi New Sax Quarteta, ansambla koji je vrhunskim glazbovanjem, ali i iznimnom posvećenošću bio ono najbolje što se može dogoditi skladateljima".

Osobitu važnost Papandopulo kvartet pridaje promidžbi nove glazbe, osobito skladbi mladih hrvatskih i inozemnih autora, pa su tako praizveli djela Mirele Ivičević, Frane Đurovića, Mattiasa Kranebittera, Dubravka Palanovića, Tene Borić i drugih, a u pripremi su i nove praizvedbe, pri čemu ne zanemaruju ni glazbu minulih stoljeća. Članovi kvarteta bave se i pedagoškim radom na glazbenim akademijama u Zagrebu, Sarajevu i Novom Sadu, glazbenim školama u Zagrebu, Splitu, Jastrebarskom i Samoboru, a djeluju i kao mentori-predavači na majstorskim radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu. Zajedno su pokrenuli Školu saksofona u Jaski, iznimno uspješan međunarodni proljetni seminar za učenike i studente saksofona.

Papandopulo kvartet čine: Nikola Fabijanić (sopran saksofon), Gordan Tudor (alt saksofon), Goran Jurković (tenor saksofon) i Tomislav Žužak (bariton saksofon).

Snimano u: crkva Svetog Križa u Sigetu i crkva Majke Božje od sedam žalosti u Kostanjevcu
Glazbeni, izvršni producent: Krešimir Pustički
Snimanje, editiranje i mastering: Krešimir Pustički
Fotografije: Damir Žižić
Zahvaljujemo: Ministarstvu kulture RH
Likovno oblikovanje: Karlo Kazinoti
Urednik izdanja: Davor Drezga
Za izdavača: Želimir Babogredac

POPIS PJESAMA

Boris Papandopulo: Šest krokija Tena Ivana Borić 
1. Allegro moderato 2:33 9. Piece for Amy 6:55
2. Andante tranquillo 2:54  
3. Allegro vivace 1:41 Mirela Ivičević
4. Andante sostenuto 2:55 10. Goldspell 1 3:39
5. Allegro vivace 1:46 11. Goldspell 2 4:26
6. Con brio 1:53  
  Matthias Kranebitter 
Dubravko Palanović Tezcatlipocas za kvartet saksofona
7. Doloroso 7:38 12. Pet minijatura o postanku i uništenju svijeta 5:33
   
Gordan Tudor  
8. Nekoliko minijatura za kvartet saksofona 9:20